Strekke. Bøye. Knekke. Svinge. Etse. Slå. Trykke. Borre. Kutte. Brenne. Spyle. Slippe. Presse. Måle. Levere.

Materialtesting er en konkurransepreget bransje. I et marked fylt med tunge og effektive maskiner og mange valg er det noen få kvaliteter som skiller de beste fra resten. Vi i Quality Lab AS har en forkjærlighet for faget få kan matche. Kombinert med en høy grad av personlig service og engasjement gjør det oss til en testpartner utenom det vanlige.

Vi er unike, og det er våre kunder også. Det preger alt vi gjør.

Tjenester

Fasiliteter

Fra hjemmebasen til verden

Quality Lab AS er lokalisert i moderne og tiltalende lokaler på Forus i Stavanger kommune. Vårt 900m2 store bygg huser våre tekniske kontorer, testhall, laboratorium og verkstedhaller.

Mer enn bare flotte ord

En vilje og et driv bak det hele

Materialtestingsbransjen har mange aktører. Noen store, noen små. Noen tilbyr tjenestene som en del av en større forretningsvirksomhet, andre er mer spesialiserte. Felles for de fleste av dem er at de alle skryter over å være markedsledende, spisskompetente og tilbydere av moderne teknikker.

Det skulle bare mangle.

Fordi dersom man ikke er moderne, tilbyr oppdaterte verktøy og har ambisjoner om å være ledende, har man lite i denne bransjen å gjøre.

Vi i Quality Lab vektlegger andre aspekter like tungt. Vi mener at gode kundeforhold og tillit skapes på et bredere grunnlag enn profesjonalitet alene.

Vi er stolte over at vi har blant markedets mest moderne maskinpark, men det er ikke det som gjør oss unike. Det som gjør oss unike er guttene og jentene som gjør jobben. Et familieaktig samhold, meget høy faglig kompentanse og en oppsiktsvekkende forkjærlighet for det vi gjør er det som skiller oss ut. Det er det som gjør at våre kunder, fra de minste enkeltmannsforetak til de største oljeserviceselskapene, kommer tilbake gang etter gang.

Det er kombinasjonen av topp moderne utstyr, topp kvalifiserte fagfolk, personlig engasjement og gode kundedialoger som gjør oss til en foretrukken partner.

Det handler om trygghet. Trygghet på at vi skrider til verket med faglig stolthet som drivkraft. Trygghet på at arbeidet vi utfører, testene vi gjør og resultatene vi leverer er i tråd med og helst over forventning.

Quality Lab AS står for trygghet. Før, under og etter vi utfører våre tjenester perfekt.

Akkreditering

Quality lab har vært akkreditert siden 2010 etter NS-EN ISO/IEC 17025. (Link til akkrediteringsbevis) Selskapet er også godkjent leverandør til Offshore-industrien gjennom registrering i Achilles.

HMS og miljø

Quality Lab AS skal legge til rette for et positivt og trygt arbeidsmiljø der alle tar ansvar, viser engasjement og følger myndighetenes krav. Vi ønsker å fremstå som en handledyktig, inkluderende og lærende organisasjon.

Dyktige ledere og medarbeidere samt en direkte dialog med kunden skal sikre at HMSK ivaretas i planleggingsprosessen og ved gjennomføring av aktiviteter.

Kvalitetsløfte

Quality Lab har et meget stort krav til kvalitet i alle ledd. Uten å stille skyhøye krav til oss selv kunne vi ikke garantert noe ovenfor våre kunder, og kombinert med en stor grad av personlig engasjement fra alle våre dyktige medarbeidere er det av våre største konkurransefortrinn.

Noen av våre kvalitetskrav inkluderer:

  • Ledelse og ansatte skal utføre all prøving på en profesjonell måte i henhold til godkjente prøveprosedyrer.
  • Kvalitetssystemet skal ivareta samfunnets krav, være levende og brukervennlig.
  • Vi skal kontinuerlig forbedre alle etablerte prosesser og systemer.
  • Vi skal ta våre kvalitetslovnader personlig
  • Våre maskiner, metoder og teknikker skal til enhver tid være i front eller foran etablerte bransjestandarder.

Kontakt

Daglig Leder/Teknisk Leder

Petter Lunde
tlf +47 911 42 687
e-mail: plu@qlab.no

Lab.tekniker/Salg

Torbjørn Tungland
tlf +47 904 08 156
e-mail: ttu@qlab.no

Besøks- og postadresse

Quality Lab AS
Strandsvingen 3
4032 Stavanger
Tlf: 51 70 08 70
post@qlab.no

Org.nr: 990 816 360

Design and code by Doublethink AS – Copyright © 2016 QLAB