KT

Korrosjonstester

Korrosjon er et stadig tilbakevendende problem innen alle former for industri, og manglende kunnskap og forståelse av tidlige tegn på korrosjon, mulig utbredelse og skadeomfang kan føre til dyre og tidsbelastende løsninger i etterkant.

Vi i Quality Lab tilbyr både nondestruktive og ordinære tester for alle former for korrosjonsrelaterte utfordringer. Forebyggende undersøkelser av materialer og utstyr lønner seg, og våre erfarne fagfolk sørger for å gi korrekte rapporter om anbefalte tiltak for alle former for metaller.

Kontaktperson for alle korrosjonsrelaterte undersøkelser:

Per Morten Bjørheim
tlf +47 907 50 154
email: pmb@qlab.no