SU

Skadeundersøkelser

Ingen tyngre landbaserte eller offshoreindustrier overlever uten bruk av utstyr som svarer til forventningene. Det globale markedet har de senere år blitt oversvømt av produkter og materialer som tilsynelatende ser og føles like ut, men som ved tyngre eller lengre bruk viser seg å ikke svare til forventningene.

Qlab tilbyr en grundig og effektiv kombinasjon av analyser, visuelle inspeksjoner, fysiske tester og personlige erfaringer og kunnskap for å skille gode og mindre gode kvaliteter, både for nye produkter og ved skadeevalueringer. Vår metallurgiske avdeling evaluerer alle aspekter og tilbyr både konklusjoner og løsningsanbefalinger.

 

Kontaktperson for alle skadeundersøkelser:

Per Morten Bjørheim
Tlf: 51700873 / 907 50 154
Epost: pmb@qlab.no